מודל עבודה

מודל עבודה 2018-06-28T15:12:29+00:00

בדיקת היזם והפרויקט

עריכת בדיקת נאותות על היזם ועל הפרויקט:

בדיקת איתנות היזם

ניתוח התכנית העסקית

השוואה לפרויקטים דומים באזור

קבלת דו"ח אפס והיתרי בניה (במידה וקיים)

בדיקה משפטית על היזם

ביקור בפרויקטים ובמשרדי היזם

בדיקה משפטית

ביצוע בדיקה משפטית מקיפה:

עריכת בדיקת נאותות הנכס ע"י משרד עו"ד מוביל בסביבת הפרויקט

ניהול כתיבת מערך ההסכמים המקיף של הפרויקט

הקמת חשבון נאמנות בארץ

גיבוש מבנה משפטי מלא לעסקה

יצירת הגנות ובטוחות מותאמות להשקעה

בדיקה ובקרה פיננסית

בדיקה ובקרה פיננסית מקיפה על הפרויקט והעסקה:

בדיקת היתכנות פיננסית לפרויקט

קבלת ייעוץ חשבונאי

התחייבות להון עצמי מינימאלי של היזם בפרויקט

מפל תשלומים

מודל העסקה

ניהול ההשקעה

ניהול שוטף של ההשקעה:

ביקור בנכס אחת לרבעון

הפקת דוחות רבעוניים למשקיעי הפרויקט

ליווי היזם בכל שלבי הפרויקט לרבות חתימה משותפת על הוצאות חריגות ו/או מעל סכום מסוים בפרויקט

גיוס חברת ניהול ופיקוח מקומית לצרכי פיקוח על התקדמות הפרויקט

אישור מגדלור בקבלת החלטות מהותיות במהלך הפרויקט

הצטרפו למאגר המשקיעים של מגדלור ללא תשלום וללא התחייבות!

מלאו פרטיכם, שילחו והיחשפו להזדמנויות השקעה פוטנציאליות!

אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודברי פרסומת ממגדלור בדוא"ל ו/או מסרונים