ניהול השקעות אלטרנטיביות

ניהול השקעות אלטרנטיביות הינו תחום מקצועי המחייב ידע, ניסיון, מומחיות ובקיאות במגוון אפיקי ההשקעה אלטרנטיביים הקיימים. בעוד שהשקעות מסורתיות מוכרות יותר לציבור הרחב ורבים מנהלים אותן באופן עצמאי, הרי שהשקעות אלטרנטיביות, לעתים, אינן חשופות לציבור הרחב ומומלץ להיעזר בשירותי ייעוץ, ליווי וניהול מידי חברה המתמחה בתחום. הסביבה הפיננסית בישראל בה מתקיימת ריבית נמוכה, הופכת את הצורך בחיפוש אחר דרכים חדשות ליצירת תשואה לחיוני ושכיח. השקעות אלטרנטיביות הינן השקעות שאינן מניות, אג"ח או סוגי מזומנים שונים. ניהול השקעות אלטרנטיביות נכון ומקצועי מעניק למשקיע יתרונות רבים ובראשם פיזור רחב ביחס לשוק המסורתי וזאת במטרה ליצור תשואה בכל מצבי השוק. בשנים האחרונות, ניתן לראות גידול בתחום ההשקעות האלטרנטיביות בקרב לקוחות פרטיים ועסקיים וזאת נוכח היתרונות שבאפיקי ההשקעה החדשים.

תחומי ניהול השקעות אלטרנטיביות בעולם ללא גבולות

ניהול השקעות אלטרנטיביות הינו תחום המתנהל בעולם ללא גבולות והוא נוגע לכל סקטור פיננסי בו אנו נעזרים באופן יומיומי. השקעות אלטרנטיביות מתרכזות בארבעה תחומים עיקריים:

  • נדל"ן – רכישת נכס או השקעה באמצעות קרנות המשקיעות בכמה נכסים בארץ או בחו"ל וזאת על מנת לייצר הכנסה שוטפת והשקעת ערך.
  • קרנות המשקיעות באופן ישיר בפרויקטים שונים כגון השקעה בתשתיות.
  • חוב לא סחיר – אגרות חוב שאינן סחירות בבורסה ומונפקות לציבור מצומצם באופן יחסי.
  • קרנות גידור המיישמות אסטרטגיות השקעה ייחודיות, ברוב המקרים, קרנות אלה הינו בעלות זמינות נמוכה באופן יחסי לציבור הרחב.

יתרונות ניהול השקעות באפיקים אלטרנטיביים

ניהול השקעות אלטרנטיביות מעניק למשקיע יתרונות רבים ונועד לזהות את הפוטנציאל הטמון בחלקו האלטרנטיבי של השוק. מדובר במלאכה מקצועית שחשוב שתתבצע דרך מוסד פיננסי, כלים מאגדים וחברה מקצועית שזהו תחום התמחותה. ניהול השקעות אלטרנטיביות יאפשר לכם לאתר הזדמנויות השקעה מניבות שלרב אינן חשופות למשקיע הפרטי והעצמאי. ניהול השקעות אלטרנטיביות מציע לציבור המשקיעים:

  • יכולת ליצור פיזור שאינו קורלטיבי בתיק וזאת בשל טווח ההשקעה ואופי הנכסים.
  • רובם של הנכסים אינם מתאפיינים בתנודתיות גבוהה וזאת כתוצאה מזמן המימוש הארוך.
  • קרנות חוב מציעות תשואה עקבית ויציבה וזאת בזכות השיערוך לפי שווי הוגן.
  • קרנות הגידור הינן בעלות אופי מבוזר המקנה ביטחון ומצמצם את רמת הסיכון וכמו כן מאפשר לייצר תשואה במצבי השוק השונים.

ניהול תיק השקעות אלטרנטיבי בידי מומחים

חברת מגדלור הינה בית להשקעות אלטרנטיביות המציעה סל רחב של מוצרי השקעה במגוון פלטפורמות. אנו מתמחים שמתן שירותי ניהול השקעות אלטרנטיביות ובניית תיק השקעות בהתאמה אישית וביחס תשואה/סיכון מיטבי.

סוגי השקעות אלטרנטיביות

2020-03-25T16:01:30+00:00