קרן השקעות לעסקים – קרן אשראי 1 2022-02-17T15:01:11+00:00

מגדלור – קרן השקעות לעסקים היא קרן שתעמיד אשראי לעסקים בצמיחה, לתקופות של עד 4 שנות חיים ממוצעות, בתמורה לריביות ומרכיבים הוניים, ופירעונות שוטפים שיחולקו למשקיעים. הקרן מגייסת כסף מהציבור באמצעות פרסום תשקיף ציבורי ופתוחה למשקיעים החל מ- 200 אלפי ₪.

מוטי וייס

מוטי וייס,
יו"ר הקרן ומייסד מגדלור פיננסי ותפעולי בתחומי ההשקעות, הפיננסיים ותעשיית ההייטק. ממייסדי קבוצת קרנות כיו"ר קרן מרקסטון.

Viola ומייסד קרן Viola Credit, הקרן המובילה בישראל בתחום מתן הלוואות לחברות.

מעוז פרנקו

מעוז פרנקו,
מנכ"ל הקרן, כיהן כמנכ"ל דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ, במשך כ-8 שנים.

וכיו"ר, חבר ועדת השקעות ודירקטור במספר רב של קרנות השקעה וחברות.

שלמה קרקו

שלמה קרקו,

דירקטור בקרן,היה שותף בקרן האשראי Viola Credit.

במסגרת זו, כיהן גם כחבר דירקטוריון במספר חברות פורטפוליו של הקרןוריישן N.V.הן בתחום הכספים והן בתחום התפעולי.

 

תשקיף לצפייה לחץ כאן

מגדלורפרופיל קרן אשראי

קרן אשראימצגת

טפסי הצטרפות למשקיע מגדלור לצפייה לחץ כאן

דו"ח הצעת מדף 31.07.2019

דו"ח הצעת מדף 24.11.2019

הצעת מדף תשקיף 6 דצמבר 2020

אתר המגנא

מסמכים נלווים

מגדלור- קרן השקעות בעסקים 2, שותפות מוגבלת

 

 

זימון אסיפה כללית